אג’יק – מרכז ערבי-יהודי לשוויון, העצמה ושיתוף (AJEEC)

בסוף שנת 2000 הקים מכון הנגב לאסטרטגיות של שלום ופיתוח את אג’יק – המרכז הערבי-יהודי לשוויון, העצמה ושיתוף.

רציונאל
אוכלוסיית ישראל מונה למעלה משישה מליון תושבים המשתייכים לשתי קהילות לאומיות-אתניות: רוב יהודי(80%) , מיעוט ערבי(20%) . עתידנו כדמוקרטיה, כקהילה מודרנית ומתקדמת וכישות המתפקדת ביעילות, מחייב שניצור כאן חברה שוויונית, בה יוכלו המיעוט והרוב כאחד, למצות במלואו את הפוטנציאל שלהם. הדבר נכון הן לגבי האנשים המרכיבים את שתי הקהילות והן לגבי צורכיהם החברתיים-כלכליים, התרבותיים-לשוניים, האתניים-לאומיים, הדתיים והאחרים. למרות המציאות הקשה באזורנו עלינו לשאוף לממש מטרה זו תוך שאיפה לשלום צודק ובר קיימא .

במציאות, אנו רחוקים מהשגת המטרה. רחוקים מבחינה כלכלית, חברתית, פוליטית ולעיתים אף מהבחינה המשפטית. כיום קיים אי שוויון בכל המרכיבים האלה. ניכור, כעס ויאוש, אשר באו לאחרונה לידי ביטוי מר ואלים, הם המאפיינים הבולטים של מציאות זו. הדרדור במצב, מקשה על תהליך השלום עם הפלשתינאים ועם יתר שכנינו הערבים. למרות התקדמות מסוימת, ולמרות מידה של רצון טוב, הפער בין שתי הקהילות שריר וקיים, הן מהבחינה הכלכלית והחברתית, הן בתפיסה הפסיכולוגית והן בכל הקשור להבנה תרבותית. כמו כן, מתוך דאגה עמוקה לעתידה הדמוקרטי של מדינת ישראל, לקח על עצמו מכון הנגב, את הקמתו של אג’יק- המרכז הערבי יהודי לשיוויון, העצמה ושיתוף.

ראשי התיבות של “אג’יק” – משמעותן בשפה הערבית : “אני בא לקראתך” ובאנגלית משמעותן :
Arab -Jewish center for Equality ,Empowerment and Cooperation. אג’יק הוא מרכז ערבי-יהודי משותף. הוא מהווה מסגרת הפועלת מתוך היענות לצרכים כפי שהם נתפסים על ידי הקהילה הפלשתינאית-ישראלית ובאופן המשקף את ענייניהם ושאיפותיהם של חבריה.

מטרות המרכז
אג’יק מתמקד בשלושה נושאים מרכזיים העומדים בפני הקהילות הערבית והיהודית בישראל:

א. השגת שוויון במציאות, ולא רק להלכה, בכל שטחי החיים: בכלכלה ,בחינוך,
בבריאות ,בשיכון, ועוד, אך גם במובנים של נטילת חלק במרכזי הכוח
הפוליטיים, הבירוקרטים והממסדיים.

ב. פעילות להעצמה כלכלית, חברתית ופוליטית של הפלשתינאים הישראלים על
מנת שיוכלו לקדם באופן ממשי ויעיל את צעידתם לקראת שוויון.

ג. השיתוף בין ערבים ליהודים, חייב להיות מבוסס על שוויון והעצמה של המיעוט הערבי, שחי ופועל בתוך חברה ומדינה המעוצבות על ידי הרוב היהודי. בכוחות משותפים ניתן ליצור את אבן הפינה והבסיס להתפתחותה של הדמוקרטיה בישראל ולקידומן של שתי הקהילות.

אג’יק יוזם תוכניות של הדרכה וחינוך, מפתח ומנהל פרויקטים ומבצע פעילויות נרחבות, קהילתיות ואחרות במגמה לקידום מטרות אלה.

אג’יק שואף לפעול בתחום גיאוגרפי וחברתי מקיף ורחב ככל האפשר. באופן טבעי, מתמקד אג’יק בקהילה הערבית הבדואית בנגב. הן מסיבה גיאוגרפית (אנו נמצאים בנגב) והן מתוך ההכרה שאולי אין עוד מגזר בקהילה הפלשתינית-ישראלית, שבו הצרכים והאתגרים הם כה נוקבים ודחופים.