תאונת דרכים בדרך לעבודה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

תאונת דרכים בדרך לעבודה

תאונת דרכים בדרך לעבודה לפי הגדרת החוק, תאונת עבודה היא תאונה שהתרחשה לעובד תוך כדי שעבד אצל המעסיק או מטעם המעסיק. בנוסף החוק קובע כי כל פעילות שהיא הקשורה לעבודה, שבמסגרתה נפגע העובד, תיחשב כתאונת עבודה לכל דבר ועניין.

כפועל יוצא מכך, תאונת דרכים שאירעה בדרך של העובד למקום העבודה או אפילו בדרך חזרה מהעבודה, תיחשב כתאונת עבודה. כל זה נכון למעט במקרים שבהם יקבע בית המשפט כי העובד סטה מדרכו השגרתית באופן משמעותי.

סטייה מהדרך המקובלת

השאלה החשובה ביותר שצריכה להישאל כשדנים במקרים של תאונות דרכים בדרך לעבודה היא האם העובד נפגע בזמן שסטה מהדרך המקובלת למקום העבודה או שנפגע בתאונת דרכים בזמן שנמצא במסלול היומיומי והשגרתי שהוא עושה בדרך לעבודה באופן קבוע.

לפי החוק, אם העובד נפגע בתאונת דרכים במהלך יום העבודה שלו בזמן שיצא ממקום העבודה כדי לאכול למשל ארוחת צהריים, עדיין תחשב התאונה כתאונת עבודה. זאת כמובן כל עוד מדובר בארוחת צהריים סבירה ושגרתית. בדיוק כך קובע גם החוק כי אם לצורך העניין העובד עבר תאונת דרכים בדרכו לעבודה בזמן שליווה את ילדיו למעון או לגן, עדיין תיחשב התאונה כתאונת עבודה.

הקשר בין תאונת הדרכים לעבודה, ינותק רק במקרים שבהם יתברר כי אכן הייתה סטייה משמעותית מהדרך לעבודה. הפסיקה שהתגבשה לאורך השנים מבחינה בין נסיעה לצורך שהייה לבין קפיצה בדרך או איסוף קבוע. לכן עצירה למספר דקות בקופת החולים או הסעת הילד לגן, לא תהווה סטייה משמעותית ולעומת זאת עצירה לצורך קניות או עצירה לטובת המתנה בתור במרפאה לצורך קבלת טיפול רפואי, כן תיחשב כסטייה.

זכויות של נפגעי עבודה מול ביטוח לאומי

כל אדם שנפגע בתאונת עבודה, יהיה זכאי לקבל קצבת דמי פגיעה. דמי הפגיעה מהווים מעין "עזרה כספית ראשונה", הניתנת למשך 91 ימים סך הכול. במהלך 91 הימים הראשונים לאחר הפגיעה, הנפגע יקבל תשלום בגובה של 75% מהשכר הממוצע שלו בשלושת החודשים שקדמו לתאונה.

בשלב הבא יהיה הנפגע זכאי להגיש תביעה נוספת ולבקש להתייצב בפני וועדה רפואית על מנת שניתן יהיה לקבוע לו אחוזי נכות. במקרה שבו אכן יוכר כסובל מאחוזי נכות בשיעור של 20% ומעלה, יוכל לקבל גמלה או קצבה חודשית.

חשוב לציין כי באופן כללי במקרה של תאונות עבודה, רשאי העובד לתבוע את המעסיק שלו בגין הנזק שנגרם לו. ספציפית בנוגע לתאונות דרכים המוכרות כתאונות עבודה, לא כך הם פני הדברים: עובד שנפצע בתאונת דרכים שהוגדרה כתאונת עבודה, לא יכול לתבוע את המעסיק שלו.

האם במקרה של תאונת דרכים בדרך לעבודה ניתן לקבל כפל פיצוי?

הואיל וישנה אפשרות להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי בנוסף לתביעה שניתן להגיש נגד חברת הביטוח, רבים מאמינים כי ניתן לקבל פיצוי כפול, אך האמת היא שהחוק מונע אפשרות זו. לפי החוק, הנפגע רשאי למצות את זכויותיו בשני האפיקים אך מבטיח שהפיצוי לא יהיה כפול אלא שהפיצויים ישלימו זה את זה.

הכוונה היא לכך שהמוסד לביטוח לאומי נדרש לשלם אחוז מסוים מהפיצוי ואת היתרה תשלם חברת הביטוח. כמו כן כדאי לדעת שהמוסד לביטוח לאומי יכול לדרוש מהחברה המבטחת שתשיב לו את הכספים שהעביר לנפגע. כדי למנוע מצב שבו חברות הביטוח יצטרכו לשלם פעמיים (פעם אחת למוסד לביטוח לאומי ופעם אחת לנפגע), כספים אלה ינוכו מהתביעה האזרחית.

לסיום נציין כי בכל מקרה של תאונת דרכים בדרך לעבודה שהוכרה כתאונת עבודה, על העובד לדאוג להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי ולא לוותר על האפשרות הזאת. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שכאשר בית המשפט יחשב את הפיצויים המגיעים לתובע מחברת הביטוח במסגרת התביעה האזרחית, הכספים להם זכאי התובע מהמוסד לביטוח לאומי ינוכו בין אם התובע קיבל אותם ובין אם לא.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן