נכה נזקק

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

נכה נזקק

נכה נזקקבמקרים שבהם תאונת הדרכים התרחשה במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה הביתה מהעבודה, הנפגע יכול לפנות למוסד לביטוח לאומי ולבקש שיכירו בו בתור נפגע עבודה. נפגעי עבודה במדינת ישראל, זכאים על פי חוק לקבל דמי פגיעה במשך תקופה של 90 יום.

בתום תקופה זו באפשרות המבוטח לפנות פעם נוספת למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל זימון להתייצב בפני ועדה רפואית. הוועדה הרפואית תבחן את מצבו הבריאותי ולאחר מכן תחליט האם הוא זכאי לקבלת קצבת נכות או לא.

במקרים מסוימים, העובד נפגע בתאונה באופן קשה אך למרות זאת הפגיעה לא הקנתה לו אחוזי נכות גבוהים. במקרים האלו עשוי הנפגע למצוא את עצמו במצב שבו אין לו כל יכולת להתפרנס בתקופה שבין תום 90 הימים שבהם קיבל דמי פגיעה בעבודה לבין המועד שבו הוא מסוגל לשוב למקום העבודה שלו.

לשם כך נוצר פתרון ביניים המאפשר לעובד להתקיים בכבוד בתקופה זו. פתרון הביניים מוזכר בתקנה 18א לתקנות הביטוח הלאומי ושמו בישראל: "גמלת נכה נזקק".

תהליך מימוש הזכות

תקנה 18א קובעת שבמקרים שבהם אדם נפגע בעבודה ונקבעה לו נכות זמנית או נכות לזמן מוגבל ובעקבות הפגיעה הוא לא משתכר ואין סיכוי סביר כי יוכל להשתלב בעבודה כלשהי, באפשרותו לפנות למוסד לביטוח לאומי כדי שיכירו בו כנכה נזקק.

הכרה במבוטח כנכה נזקק תאפשר למבוטח לקבל קצבת נכות שהייתה משולמת לו במקרה שהיו נקבעים לו 100 אחוזי נכות. למעשה המבוטח יוכר כבעל 100 אחוזי נכות לא משיקולים רפואיים, אלא משיקולים תעסוקתיים ותפקודיים.

ועדת הרשות היא הגורם היחיד שיכול לקבוע כי הנפגע הוא נכה נזקק. ועדת הרשות פועלת מטעם המוסד לביטוח לאומי וכוללת פקיד שיקום, עובד מנהל נפגעי עבודה של המוסד לביטוח לאומי ורופא מוסמך. תפקידם של חברי הוועדה להחליט בהתאם לקריטריונים, האם המבוטח זכאי להכרה כנכה נזקק או לא.

כפי שציינו, המשמעות של נכה נזקק היא שנקבעים למבוטח 100 אחוזי נכות לתקופה שלא תעלה על ארבעה חודשים, גם אם מוקדם יותר נפסקו לו אחוזי נכות נמוכים יותר. כדי לקבל הכרה כנכה נזקק, על המבוטח למלא טופס הנקרא בל/279 (טופס תביעה להכרה כנכה נזקק) ולהגישו בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום מגוריו.

לטופס יש לצרף אישור מהמעסיק בנוגע למועד החזרה לעבודה בתקופת הנכות הזמנית ואחד משני המסמכים הבאים: אישור מרופא תעסוקתי בנוגע לרמת הכושר או אי הכושר של המבוטח לעבוד בעבודה מתאימה אחרת או בעבודתו (ולאיזו תקופת זמן) או סיכום מחלה בגין אשפוז במהלך התקופה שבה נקבעה הנכות הזמנית.

האם ניתן לערער על החלטת ועדת הרשות?

ערעורים על החלטת ועדת הרשות ניתן להגיש לבית הדין האזורי לעבודה באזור המגורים של המבוטח. את הערעור יש להגיש תוך חצי שנה ממועד קבלת ההועדה הכתובה מהמוסד לביטוח לאומי ולצורך קבלת סיוע משפטי לקראת הגשת הערעור, ניתן ליצור קשר עם האגף לסיוע משפטי (משרד המשפטים).

שימו לב: בית הדין לעבודה לא מוסמך לקבוע האם המבוטח הוא נכה נזקק או שאינו נכה נזקק. הסמכות של בית הדין מוגבלת אך ורק לביקורת השיפוטית על שיקולי ההחלטה, על סבירות ההחלטה ועל הדרך שבה התקבלה ההחלטה.

כבר קרו מקרים שבהם התברר בדיעבד על ידי בית הדין האזורי לעבודה, כי בתהליך קבלת ההחלטה נפלו פגמים מהותיים, המצדיקים בחינה מחודשת של הבקשה. להלן מספר דוגמאות לפגמים מהותיים שהתגלו לאורך השנים:

  • לתובע לא ניתנה אפשרות לטעון בעל פה בפני הוועדה אלא רק בכתב.
  • השיקול היחיד שנשקל על ידי הוועדה היה השיקול הרפואי וכלל לא נשקלו שיקולים תעסוקתיים.
  • ההחלטה של חברי הוועדה לא נומקה באופן סביר.

מה ניתן לעשות אם המבוטח לא יכול לחזור לעבודה בתום ארבעה חודשים?

כפי שציינו, תקופת הזמן שבה המבוטח יכול להיות מוכר כנכה נזקק, מוגבלת בזמן ולא יכולה לעלות על ארבעה חודשים סך הכול. יחד עם זאת, במקרים שבהם המבוטח לא מסוגל לשוב לעבודתו לאחר ארבעה חודשים, יהיה באפשרותו להגיש בקשה להארכת התקופה.

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דילוג לתוכן